kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Even voorstellen!

1. Jan Brink

1. Jan Brink (1971)

Bijna 10 jaar geleden kozen wij er voor om in Zwolle te gaan wonen. Centraal gelegen, mooi wonen en voor onze kinderen een betere plek om op te groeien dan Den Haag. Er is geen moment van spijt geweest. Bij de overdracht van het huis zei de notaris destijds dat Zwolle steeds leuker en dynamischer werd en als ik de afgelopen 10 jaar bekijk is dat steeds sterker geworden. Zwolle is een stad in ontwikkeling in een mooi tempo, waar mensen naar elkaar omkijken en waar het prachtig wonen en werken is. 

Ik ben trots dat ik de afgelopen acht jaar heb kunnen bijdragen aan die positieve ontwikkeling van de stad. Eerst als Raadslid en nu als wethouder namens D66 heb ik me persoonlijk kunnen inzetten voor een vrije, sociale stad en dat wil ik graag nog vier jaar doen. Nog vier jaar werken aan een bruisende stad, waar jong en oud gelijke kansen hebben en waar mensen het verschil maken. Waar de toekomst samen gemaakt wordt en we niet blijven hangen in oude “maniertjes” of chagrijn. Positief, toekomstgericht en hard werken voor een nog mooier Zwolle!

2. Sonja Paauw

2. Sonja Paauw (1975)

Zwolle staat voor grote uitdagingen: de overgang naar schone energie, de groeiende sociaal culturele kloof en de veranderingen door technologisering vragen om lef, ratio en gevoel voor de mensen om ons heen. Wij moeten ervoor zorgen dat er ook in de toekomst genoeg banen zijn en dat mensen fijn kunnen wonen in een mooie groene stad. Regeren vanuit angst hoort daar niet bij, vertrouwen wel, zonder naïef te zijn. D66 is een partij die beseft dat de complexiteit van ons bestaan zich niet laat vangen in beleid, maar die wel verantwoordelijkheid neemt. Daar voel ik me bij thuis. Ik wil bijdragen aan democratie, een levendige stad en mensen speelruimte geven. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Spreekt dit je aan? Kies dan toekomstgericht, koersvast en optimistisch, stem op mij!

3. Claudia van Bruggen

3. Claudia van Bruggen (1980)

Dag, mijn naam is Claudia van Bruggen en ik ben kandidaat-raadslid nummer 3 voor D66 Zwolle. 

De afgelopen jaren heb ik me als gemeenteraadslid in deze stad mogen bewegen. Ik heb gezien hoe Zwolle is gegroeid op economisch, cultureel en sportief vlak. Het maakt me trots als ik naar onze stad kijk.

Ik heb me ingezet voor een vrij en veilig Zwolle. Zodat er bijvoorbeeld alleen camera’s hangen op plekken waar dat echt nodig is voor onze veiligheid. Ik zet me in voor een goed leven voor mens en dier, dat vind ik belangrijk.

Graag ga ik nog een poosje door als raadslid voor D66. Om samen met jullie te werken aan onze mooie stad in deze sterke regio. Zodat iedereen de kans krijgt om daarvan te genieten. 

Want Zwolle is van jou!

4. David Hof

4. David Hof (1982)

Hoi, ik ben David Hof en ik sta namens D66 op plek vier voor de gemeenteraad. Ik werk als leraar op een middelbare school in Zwolle, daar zie ik dagelijks hoe belangrijk het is iedereen kansen voor individuele ontplooiing  aan te bieden.

Vind jij ook dat iedereen in Zwolle de kans moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen; dat de gemeente elke dag haar best moet doen om alle Zwollenaren te betrekken bij het bestuur van de stad; dat de Zwolse economie op een toekomstbestendige manier verder moet groeien?

Stem dan op D66 voor een Zwolle waarbij vrijheid hand in hand gaat met de zorg voor de mens en zijn leefomgeving.

5. Mark Oldengarm

5. Mark Oldengarm (1976)

Mijn naam is Mark Oldengarm. Samen met mijn vriendin en drie kinderen woon ik in de Pierik. Vier jaar geleden heb ik bijgedragen aan de groei van D66 in Zwolle, waardoor ik mijn politieke interesse mocht omzetten in het raadslidmaatschap. Sindsdien heb ik extra betrokkenheid bij Zwolle ontwikkeld. Een stad die nog wel een dosis D66 geluid kan gebruiken. Met het netwerk en de ervaring die ik in de afgelopen periode heb opgebouwd heb ik er weer zin in om dat geluid te laten horen.

In mijn rol als raadslid komen veel van mijn interesses samen: onder andere kunst, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Maar ook het besef dat ik iets te betekenen heb voor mijn kinderen, of die van anderen. Daarom zet ik me naast kunst & cultuur en een aantrekkelijke openbare ruimte vooral in voor een toekomstbestendige stad. We moeten de komende tijd serieus werk maken van duurzame energieopwekking en de circulaire economie.

6. Olivier van Bekkum

6. Olivier van Bekkum (1977)

Mijn naam is Olivier van Bekkum. Ik ben kandidaat gemeenteraadslid voor D66 in Zwolle. Als vader van vier kinderen wil ik dat basisscholen op steun vanuit de gemeente kunnen rekenen. Denk daarbij aan extra aandacht voor onderwijs ondersteunend personeel zoals conciërges, maar ook aan goed gebouwbeheer. Zo kunnen scholen hun aandacht houden op wat er echt toe doet, namelijk onze schoolkinderen.

En dan nog iets! D66 bouwt aan een mooier Zwolle. Daarbij kijken we verder dan het centrum. Zelf woon ik in Assendorp en ook daar liggen kansen! Denk aan de Assendorperstraat waar de winkeliers plannen hebben voor een betere winkelstraat. Samen moeten we werken aan de toekomst van Zwolle. Steun mij en D66 voor beter onderwijs en een mooier Zwolle. Je vindt mij op nummer 6. Geef mij jouw stem, want Zwolle is van jou!

7. Martin Bleijenburg

7. Martin Bleijenburg (1969)

Ik ben Martin Bleijenburg en woon al bijna 30 jaar in deze heerlijke stad. Inmiddels ook alweer bijna 20 jaar in Stadshagen. Nu Zwolle qua aantrekkelijkheid op de kaart staat is het tijd om te werken aan de volgende fase. Ik wil dat Zwolle voorop loopt in het bieden van vrijheid voor alle inwoners en ondernemers en ik maak me hard voor gelijke kansen, ook voor kwetsbare inwoners. Dat is het D66-DNA dat mij drijft. Zorgen voor eigenaarschap en bijbehorende invloed van inwoners op zorg en ondersteuning, vrije winkeltijden en een klimaatvriendelijke stad. Ook zet ik me in voor de toekomst van mijn eigen wijk. Stadshagen is de jongste en meest ondernemende wijk van Nederland en heeft alles in zich om dé hippe hub van Noordwest-Overijssel te worden.

Daar heb ik de afgelopen periode als burgerlid samen met inwoners en belanghebbenden al veel in bereikt. Als je op de nummer 7 van D66 stemt, ga ik daar de komende 4 jaar met groot plezier mee door! Alvast dank voor je stem!

8. Kay Wolters

8. Kay Wolters (1992)

Ik ben ongelofelijk trots om kandidaat te mogen zijn voor D66 Zwolle. Ik wil mij de komende periode inzetten voor de studenten van Zwolle. Een groeiend aantal studenten begint aan het Windesheim, maar steeds minder komen wonen in Zwolle. Juist door deze groep de aandacht te geven die ze verdienen kunnen we Zwolle weer een bruisende (studenten)stad maken. Daarnaast moeten we deze studenten aan Zwolle weten te binden. Door de verdere opbouw van een goed vestigingsklimaat en onderzoek naar hoe de gemeente innovatieve nieuwe ICT toepassingen kan gebruiken, hoop ik de studenten ook na hun studie aan Zwolle te kunnen binden.

9. Ilse van Hal

9. Ilse van Hal (1974)

Mijn naam is Ilse van Hal, geboren in 1974 in Nijmegen en via verschillende plekken in  Nederland in 1993 terecht gekomen in Zwolle. Ik heb hier gestudeerd aan Windesheim (PABO) en  woon sindsdien met veel plezier met mijn man en 13 jarige dochter in onze mooie stad.

Ik voel me betrokken bij en verbonden met Zwolle en zou graag een bijdrage leveren aan de stad vanuit een rol als volksvertegenwoordiger in de raad. Mijn bijdrage zal van Zwolle een stad  maken waarin ruimte is voor iedereen vanuit optimisme, vertrouwen en waardering voor verschillen.

10. Oswald van Dam

10. Oswald van Dam (1974)

Mijn naam is Oswald van Dam, Zwollenaar! Mijn voorouders wonen al 10 generaties in Zwolle en ik kom in Zwolle regelmatig mensen tegen die verder weg of dichterbij familie van mij zijn. Mijn voorouders waren boer, veerman of kroegbaas. Ondernemers die hard werkten om iets moois op te bouwen. De afgelopen vier jaar heb ik in de gemeenteraad gezeten om de stad mooier te maken. Ik heb gewerkt aan een groenere stad, een gezonde sportieve stad, een duurzame stad, een stad waarin voor iedereen ruimte is om zichzelf te ontplooien en een stad die ook de generaties na ons wat te bieden heeft. Ook de komende vier jaar ga ik me daar voor inzetten.

11. Marco van Driel

11. Marco van Driel (1978)

Welzijn: kunnen zijn wie je bent en kunnen leven zoals jij dat wilt. We streven denk ik allemaal naar het hoogst haalbare. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en met zijn of haar eigen middelen. Mocht dat onverhoopt (tijdelijk) niet zelf lukken dan heeft iedere Zwollenaar recht op maatschappelijke ondersteuning. 

Ondersteuning georganiseerd vanuit de gemeente, maar ook vanuit de maatschappij. Vanuit het verenigingsleven, de buurt, de directe leef- en woonomgeving. Zwolle maken we immers met elkaar, ook op bredere maatschappelijke thema’s zoals welzijn, integratie of veiligheid.

Het is mijn taak om als aankomend raadslid toe te zien op de ontwikkeling van Zwolle vanuit perspectief van de Zwollenaar. Dat betekent meer participatie en betere communicatie tussen de gemeente en de Zwollenaren. Vanuit dialoog en gericht op verbinding, want samen maken we Zwolle nog mooier.

Zwolle is van mij, Zwolle is van jou! Stem op Marco van Driel, nr. 11 op de lijst van D66 Zwolle.

12. Remco Peeters

12. Remco Peeters (1967)

Ik woon sinds 1995 in het mooie Zwolle; eerst in het centrum, daarna in Assendorp, en nu in oud-Ittersum. Met Zwolle gaat het goed, maar er liggen ook nog genoeg uitdagingen: in het sociaal domein, in de fysieke stad, maar ook in de manier waarop we samen iets moois van deze stad maken. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren. Ik ben meer dan 15 jaar leidinggevende geweest bij verschillende gemeenten, waaronder ook een flink aantal jaren in Zwolle. Sinds 2016 ben ik zelfstandig interimmanager (zie www.remcopeeters.nl).

13. Alex van Dijk

13. Alex van Dijk (1980)

Hallo, mijn naam is Alex van Dijk, ik ben 37 jaar, getrouwd met Marleen en vader van 3 jonge kids. Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder (Emmeloord) en woon sinds 2005 in Zwolle.

Thuis waren wij ‘vroeger’ altijd al op Zwolle gericht en de keuze voor Zwolle na mijn studietijd was dan ook niet meer dan een logische keuze. Inmiddels woon ik alweer 13 jaar in Zwolle (eerst in Holtenbroek en vanaf 2016 in Stadshagen) en voel ik me hier echt thuis.  

Wat mij aantrekt in Zwolle is de mooie stad en regio. Zwolle biedt alle voorzieningen en heeft, ondanks de grootte, nog steeds de gemoedelijkheid van een (groot) dorp. 

Zwolle is altijd in beweging en de laatste jaren is de stad met veel energie gegroeid tot de mooie en vooruitstrevende stad die het nu is.

Energie die we moeten vasthouden want ook de komende jaren krijgt Zwolle te maken met uitdagende vraagstukken en ontwikkelingen (milieu & klimaat, duurzame energie, integratie, mobiliteit, verdere digitalisering van de samenleving, big data en cybersecurity).

Vraagstukken en ontwikkelingen die iedereen raken en mij interesseren en waarvoor ik mij actief in Zwolle wil gaan inzetten.  

In het dagelijkse leven werk ik bij FrieslandCampina als Project Manager Global IT en daarvoor ben ik werkzaam geweest als Project Manager en Business Consultant in de mobiliteit en het openbaar vervoer. Ik heb hier ervaring opgedaan met complexe en uitdagende (maatschappelijke) vraagstukken en (bestuurlijke) omgevingen.

Met deze ervaring en mijn ‘Zwolse’ nuchterheid hoop ik samen met D66 en andere partijen de komende jaren het beste uit Zwolle en de regio te kunnen blijven halen. 

Ik kijk er naar uit om de stad in te gaan en samen met de inwoners over de toekomst van Zwolle te praten en samen verder vooruit te gaan!

 


14. Angela van de Klok

14. Angela van de Klok (1985)

Ik ben Angela van de Klok, 32 jaar en ben een geboren en getogen Zwolse. In het dagelijkse leven ben ik teamleider op de klantenservice van wehkamp. 

Sinds 2009 ben ik lid van D66 en sinds 2018 ben ik penningmeester in het bestuur van D66 Zwolle. D66 staat voor mij voor jezelf kunnen zijn en je eigen keuzes maken, van geboorte tot dood. Doordat je het beste uit jezelf kan halen ben je een sterk onderdeel in onze maatschappij. Dat wil ik ook voor Zwolle; Een sterke maatschappij vol unieke persoonlijkheden die allemaal op hun manier bijdragen aan onze maatschappij.

15. Anja Schuurman

15. Anja Schuurman

Mijn naam is Anja Schuurman, en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren Zwollenaar, en ben hier weer teruggekomen voor mijn studie Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim. Met veel passie heb ik mij de afgelopen twee jaar ingezet voor Studentenstad Zwolle, binnen het bestuur van Studenten Overleg Orgaan Zwolle.  

Als student kijk ik graag om me heen, naar wat ik beter zou willen in de stad. D66 staat voor mij voor individuen de kansen bieden die zij nodig hebben. In de jaren die ik hier studeer heb ik mijn hart verloren aan de stad, met de zekerheid dat ik hier na mijn studie wil blijven. Ik wil graag dit gevoel ook overbrengen aan andere studenten en jongeren, om jong talent aan te binden naar de stad.  

Daarnaast wil ik graag focussen op de thema’s duurzaamheid, onderwijs en huisvesting. Met veel optimisme kijk ik naar wat D66 de komende vier jaar wil gaan bereiken in Zwolle!

 

E-mail: aschuurman@d66zwolle.nl

16. Merijn Keur

16. Merijn Keur

Ik hou van Zwolle. Het is de plaats waar ik ben opgegroeid en altijd terugkom. Het is mijn thuis. Ik vind het belangrijk dat er in Zwolle -naast aandacht voor werken en wonen- ruimte wordt geboden voor cultuur, recreatie en persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn belangrijke voorwaarden om je ergens écht op je plek te voelen; het beste uit jezelf te halen en een prettig leven te leiden.

Als bedrijfskundige zoek ik altijd naar de optimale balans tussen verschillende belangen bij het realiseren van dromen. Door de mooiste uit te laten komen, wordt Zwolle een nóg fijnere stad. Wat kan ik voor u doen?