kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Even voorstellen!

11. Marco van Driel

11. Marco van Driel (1978)

Welzijn: kunnen zijn wie je bent en kunnen leven zoals jij dat wilt. We streven denk ik allemaal naar het hoogst haalbare. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en met zijn of haar eigen middelen. Mocht dat onverhoopt (tijdelijk) niet zelf lukken dan heeft iedere Zwollenaar recht op maatschappelijke ondersteuning. 

Ondersteuning georganiseerd vanuit de gemeente, maar ook vanuit de maatschappij. Vanuit het verenigingsleven, de buurt, de directe leef- en woonomgeving. Zwolle maken we immers met elkaar, ook op bredere maatschappelijke thema’s zoals welzijn, integratie of veiligheid.

Het is mijn taak om als aankomend raadslid toe te zien op de ontwikkeling van Zwolle vanuit perspectief van de Zwollenaar. Dat betekent meer participatie en betere communicatie tussen de gemeente en de Zwollenaren. Vanuit dialoog en gericht op verbinding, want samen maken we Zwolle nog mooier.

Zwolle is van mij, Zwolle is van jou! Stem op Marco van Driel, nr. 11 op de lijst van D66 Zwolle.