kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Even voorstellen!

5. Mark Oldengarm

5. Mark Oldengarm (1976)

Mijn naam is Mark Oldengarm. Samen met mijn vriendin en drie kinderen woon ik in de Pierik. Vier jaar geleden heb ik bijgedragen aan de groei van D66 in Zwolle, waardoor ik mijn politieke interesse mocht omzetten in het raadslidmaatschap. Sindsdien heb ik extra betrokkenheid bij Zwolle ontwikkeld. Een stad die nog wel een dosis D66 geluid kan gebruiken. Met het netwerk en de ervaring die ik in de afgelopen periode heb opgebouwd heb ik er weer zin in om dat geluid te laten horen.

In mijn rol als raadslid komen veel van mijn interesses samen: onder andere kunst, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Maar ook het besef dat ik iets te betekenen heb voor mijn kinderen, of die van anderen. Daarom zet ik me naast kunst & cultuur en een aantrekkelijke openbare ruimte vooral in voor een toekomstbestendige stad. We moeten de komende tijd serieus werk maken van duurzame energieopwekking en de circulaire economie.