kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Even voorstellen!

2. Sonja Paauw

2. Sonja Paauw (1975)

Zwolle staat voor grote uitdagingen: de overgang naar schone energie, de groeiende sociaal culturele kloof en de veranderingen door technologisering vragen om lef, ratio en gevoel voor de mensen om ons heen. Wij moeten ervoor zorgen dat er ook in de toekomst genoeg banen zijn en dat mensen fijn kunnen wonen in een mooie groene stad. Regeren vanuit angst hoort daar niet bij, vertrouwen wel, zonder naïef te zijn. D66 is een partij die beseft dat de complexiteit van ons bestaan zich niet laat vangen in beleid, maar die wel verantwoordelijkheid neemt. Daar voel ik me bij thuis. Ik wil bijdragen aan democratie, een levendige stad en mensen speelruimte geven. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Spreekt dit je aan? Kies dan toekomstgericht, koersvast en optimistisch, stem op mij!