kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

AA-landen

AA landen is een prachtige groene wijk met betrokken mensen. D66 wil inwoners bij alle plannen betrekken, niet als klankbordgroep, maar als echte meedenkers. Wat is de beste oplossing voor de buurt of de wijk? We willen voorzieningen bereikbaar houden en goed openbaar vervoer. Kwaliteit van gebouwen en de groenstructuur is belangrijk. Omdat we de kwaliteit van de wijk en een fijn leefgebied willen bewaken, en er weinig (economische) noodzaak is willen we geen verstorende en onnodige attentiemasten of reclamemasten langs de A28.

Kijk ook bij Wijken.