kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Architectuur

Sterk architectuurklimaat

Architectuur kan de Zwolse identiteit versterken en bijdragen aan de herkenbaarheid, leefbaarheid en uitstraling van de stad. D66 wil op het gebied van architectuur en ruimte het volgende doen:  

• Het stimuleren van het openbare debat over architectuur en openbare ruimte;

• Het kennisniveau en de betrokkenheid van bewoners vergroten;

• Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit;

• Het versterken van de Zwolse identiteit, gewenste uitstraling en leefbaarheid;

• Het creëren van een levendig architectuurklimaat, door o.a. de architectuurbiënnale;

• Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Kwaliteit

Woningen moeten passen bij de behoefte van mensen, duurzaam en toekomstbestendig zijn en zoveel mogelijk flexibel in gebruik en inrichting. We willen geen dertien in een dozijn architectuur, maar onderscheid en hoge kwaliteit. Dit is een opdracht aan projectontwikkelaars en corporaties.

Kijk ook bij Ruimte en Omgevingsvisie.