kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Binnenstad

De binnenstad is aantrekkelijk als deze een levendige ontmoetingsplek is voor iedereen. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol, deze moet voldoende ontmoetingsplekken hebben. Ook plinten (begane grond) van gebouwen zorgen voor levendigheid als zij binnen en buitenruimte verbinden. Daarnaast willen we een klimaatbestendige binnenstad met veel groen, water en verrassing. Wij staan voor een mooie stad (we kiezen voor kwaliteit), waar mensen plezier kunnen maken en veel kunnen ontdekken zowel cultureel als qua horeca- en winkelaanbod. We kijken vooruit en tonen lef! 

Structurele ingrepen voor de toekomst

Soms zijn grote ingrepen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Als er ingrepen nodig zijn in de structuur van de binnenstad, willen wij deze onderzoeken. We hebben een aantal ideeën die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen:  

• Slopen onaantrekkelijke gebouwen zoals in het Broerenkwartier (Xenos/oud V&D) om nieuwe plannen ruimte te geven. Structurele ingrepen zijn hier nodig;

• Noordereiland een plek om te wonen en te werken in bijvoorbeeld open ateliers, expositieruimtes en werkplaatsen of een plek voor een eigentijds foodconcept (met ruimte voor meerdere functies);

• Het bezoekersaantal naar de Sassenstraat vergroten door de doorgang van het Grote Kerkplein naar Sassenstraat weer open te maken en in het stadhuis (waar nu fracties zitten) ruimte voor horeca, winkels en ateliers/werkplaatsen te maken, verbeterde routering, ingrepen in de publieke ruimte en het toevoegen van parkeerplekken voor fietsers;

• Plinten van gebouwen in binnenstad en stadsrand samen met eigenaren verlevendigen;

• Kamperstraat en Ossenmarkt een impuls geven, aan twee kanten is er een te smalle stoep en we willen kijken of de Ossenmarkt met de Peperbus beter ontsloten kan worden.  

Levendig en vrij, zonder knellende regels

We willen dat de gemeente, die in afgelopen periode al veel knellende regels heeft afgeschaft, ruimte blijft geven aan (ook kleiner) initiatief (vooral horeca en kunst) en ondernemerschap door afschaffen van beperkende regels/lasten zoals verplichte sluitingstijden. Vanzelfsprekend in balans met de kwaliteit die we ook willen zien in de binnenstad. Ondernemers dragen daaraan bij. Ook willen we meer speelplekken in de binnenstad en kunst in de openbare ruimte.

Kijk ook bij Monumenten, Stadsrand Noordzijde, Ontmoeting, Sloop, Verlichting, Parkeren en Klimaat.