kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Bouwen

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.

Monumenten van de toekomst

De kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet zo hoog zijn dat we de monumenten van de toekomst bouwen. Om monumenten te onderhouden en te bewaren kunnen zij hedendaagse functies krijgen. Ook monumenten moeten, met goede zorgvuldige aanpassingen, met hun tijd mee kunnen gaan. Dat vraagt een actieve en kritische blik en professioneel oordeel.

Passend wonen

Om efficiƫnt gebruik te maken van de bestaande stad moeten leegstaande kantoorpanden op grotere schaal worden omgebouwd tot woningen. Ook woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet aantast. D66 wil Zwollenaren zoveel mogelijk in staat stellen om zelf hun huis te bouwen.

Dat betekent: meer ruimte voor zelfbouw, zoals huizen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en experimenten met innovatieve woonvormen, zoals co-housing en ouderenwoongroepen. Tiny Houses zien wij graag komen, zeker als mensen hier zelf enthousiast initiatief voor nemen willen wij helpen met realisatie. Ook in woningbouw is D66 voorstander van vermindering van regels. We willen de mogelijkheden om welstandsvrij te bouwen uitbreiden.