kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Cultuureducatie

Cultuureducatie: 21e-eeuwse vaardigheden voor elk kind 

In een open samenleving die ruimte biedt voor onderzoek, reflectie en experiment, kan en mag iedereen zich op zijn of haar eigen wijze ontplooien. Creativiteit, de bron van kunst en cultuur, speelt hierin een essentiële rol en dat begint op de lagere school. In Zwolle krijgt iedereen de kans zich te ontplooien en zijn of haar talent te ontwikkelen.

De functie van Zwolle voor de regio is groot, ook op dit vlak. Daarom is het des te belangrijker dat de overheid ruimte geeft aan het onderwijs en aan de kunstsector om deze ambitie blijvend waar te maken. Tijdens basisschooltijden zouden alle Zwolse kinderen aan kunst en cultuur moeten doen in doorlopende leerlijnen en met alle disciplines in aanraking moeten komen. De inzet en verantwoordelijkheid van scholen is hierbij randvoorwaardelijk. We willen leerkrachten voldoende op de hoogte brengen van het Zwolse culturele aanbod buiten school. De zichtbaarheid van het aanbod willen we groter maken. Ook willen we werken aan kwalitatief goed buitenschools aanbod voor die leerlingen die hun talent verder willen ontwikkelen, ook als zij ‘buiten de lijntjes kleuren’. Het is belangrijk dat Zwolle ervoor zorgt dat het buitenschoolse aanbod ruimte krijgt: toegankelijk en divers.