kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Dagbesteding

Wij willen mensen zoveel mogelijk keuze krijgen in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering.

Kijk ook bij Sociale Wijkteams.