kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Dierenwelzijn

Diervriendelijkheid

We zijn als mens niet alleen verantwoordelijk voor onze natuur en leefomgeving, maar we moeten ook waken over het welzijn van dieren. In de Omgevingsvisie die Zwolle de komende periode gaat opstellen willen we daarom niet alleen uitgebreide aandacht voor de bescherming van mens, natuur en milieu, maar ook voor dieren.  

Ook waken we over het welzijn van gedomesticeerde dieren. Dat betekent dat dierenopvang en de Dierenambulance in de regio Zwolle over voldoende financiële middelen moet beschikken. Met effectieve steun van de gemeente kunnen de doorgaans vele vrijwilligers door samenwerking zorgen voor goede opvang van dieren. De gemeente staat open voor nieuwe projecten, zoals de opvang van dieren uit huiselijk geweldsituaties en initiatieven als Dutch Cell Dogs waarmee zowel gedetineerde als asielhond uit zijn isolement wordt gehaald.  

D66 is tegen het gebruik van dieren voor commercieel entertainment; roofvogelshows en circussen met (wilde) dieren zijn in Zwolle voorgoed verleden tijd.