kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Fietsen

Wij kiezen voor de fiets

In de stad Zwolle is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren om op hun plaats van bestemming te komen. Ook onder bezoekers van Zwolle neemt het gebruik van de fiets toe. Het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66:  

  • Verbreding van smalle fietspaden zodat je veilig naast elkaar kunt fietsen en kunt inhalen; Fietspaden gescheiden van overig verkeer met name bij scholen en sportparken;
  • Stimuleren forensverkeer per fiets (afstanden tot ongeveer 10/12 kilometer).
  • De Nieuwstraat inrichten als de straat voor fietsers om op hun bestemming in de binnenstad te komen, inclusief parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor e-bikes;
  • Investeren in passende stallingen voor e-bikes en bakfietsen;
  • Bij bouwprojecten integraal en actief aandacht voor parkeernorm fietsers;
  • Genoeg fietsparkeerplekken voor verschillende soorten fietsen en die ook nog bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad door hun bijzondere ontwerp.

Scooters van het pad af

Scooters en snorfietsen moeten worden verplaatst naar de rijbaan. Zo verbeteren we de veiligheid van fietsers op het fietspad. Bestuurders van scooters en snorfietsen moeten dan wat ons betreft wel een helm op. Zwolle moet die plicht invoeren, zo gauw het Rijk daarvoor groen licht geeft.  

Groen licht voor de fiets

Wij kiezen voor de fiets en dat betekent ook dat we de fietser niet onnodig willen laten stilstaan. Wij willen daarom dat de fietser vaker groen licht krijgt bij kruispunten:  anticiperende verkeerslichten, waarbij fietsers voordeel hebben ten opzichte van auto’s als het gaat om wachttijd. Verkeerslichten verwijderen kan ook een optie zijn, zolang dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Zo kan iedereen beter doorfietsen en maken we het nog aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Kijk ook bij Vervoer en Mobiliteit.