kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Flora en fauna

In Zwolle komen nog diverse zeldzame planten diersoorten voor, waarvan kievitsbloem en knoflookpad bekende voorbeelden zijn. In de stad komen echter ook nog veel andere minder bekende soorten voor, waaronder enkele soorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van een stedelijke omgeving zoals vleermuizen en vogels als huismus en gierzwaluw. Wij vinden dat zowel zeldzame als algemene en bekenden en minder bekende flora en fauna hun plek moeten houden of krijgen in de gemeenten.

Het is daarom belangrijk dat bij plannen, projecten, inrichting, beheer en onderhoud op voorhand rekening gehouden wordt met het behoud van flora en fauna. Het doel hiervan de waarde van de stad voor plant- en diersoorten te vergroten. Daarnaast wordt het voor burgers eenvoudiger om maatregelen toe te passen en kunnen kosten worden gereduceerd. Voor de typisch Zwolse soorten moet ondersteuning komen om ze ook voor de toekomst te behouden. Concreet betekent dit dat wij het als gemeentelijke taak zien om burgers of initiatiefnemers te informeren, handvatten te bieden voor maatregelen en toe te zien op de toepassing hiervan. Ook willen wij een gemeente zijn waar helemaal geen pesticiden gebruikt meer worden en dit ook promoten.  

Kijk ook bij Natuur- en milieueducatie.