kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Gezondheid

Gezondheid is belangrijk en komt in veel beleidsterreinen terug waaronder sport, milieu, mobiliteit en openbare ruimte. Zo willen we het gebruik van elektrische scooters, elektrische snorfietsen en e-bikes stimuleren en/of het weren van benzine scooters/snorfietsen, vooral in de binnenstad. De winst voor milieu en volksgezondheid is enorm. 

Kijk ook bij Sport.