kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Groen

Openbaar groen moet je doen

Groen is belangrijk. Het zorgt voor rust, schone lucht en werkt tegen hitte en wateroverlast. Wij vinden dat (delen van) tuinen die direct grenzen aan openbaar gebied in overleg over kunnen lopen in de openbare ruimte. Een kans op meer groen (minder betegeling) en meer waterdoorlating in de ondergrond. Ook willen we meer diversiteit in de beplanting. Dat zorgt voor meer soorten insecten en draagt bij aan positieve beleving. Per wijk kijken we op maat wat er nodig is om het onderhoud te doen en wat mensen willen. Soms hebben mensen hulp nodig, soms niet. 

Kijk ook bij Parken, Natuur en bij Binnenstad.