kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Huurwoningen

Zwolle groeit en heeft dus meer woonplekken nodig. D66 wil daarom meer woningen bouwen in de bestaande stad, inclusief hoogbouw. Als we de stad uitbreiden dan willen we dat doen zonder natuurwaarden te schaden, en als dat kan willen we deze met woningbouw zelfs versterken. De groene stadsranden zijn waardevol voor Zwolle. 

De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Zwolle verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit moment al een tekort aan woningen. D66 wil dat wonen in Zwolle voor iedereen toegankelijk is. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur - en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. 

Eerlijke kans op een sociale huurwoning 

Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente met woningcorporaties afspraken maakt. 

Betaalbare huur- en koopwoningen 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector heeft ervoor gezorgd dat mensen meer dan een jaar lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Op zich zijn er genoeg sociale huurwoningen; maar deze worden vaak bezet gehouden door Zwollenaren die daar inmiddels eigenlijk teveel voor verdienen. Zij zouden graag doorstromen naar een woning in de vrije sector, maar die zijn er onvoldoende. De doorstroming op de woningmarkt moet de komende periode echt op gang worden gebracht. Voor ieder nieuwbouwproject hetzelfde verplichte stadsbrede percentage sociale woningen hanteren, is daarbij een achterhaalde manier van denken. Wij willen kijken naar wat per wijk of buurt nodig is aan sociale huur, maar ook aan betaalbare huur- en koopwoningen.

Kijk ook bij Bouwen en Architectuur.