kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Klimaat

Klimaatbestendige binnenstad 

Wat voor de hele stad geldt, gaat ook op voor de binnenstad. Het moet een fijne plek zijn en dat is een plek waar het niet bloedheet is. D66 wil de binnenstad van Zwolle meer hittebestendig maken door het meer en efficiënter toepassen van groen en water. Bomen (mits de juiste soort) zorgen voor schaduw en vormen daarmee een temperatuurbuffer maar bieden ook direct schaduw voor bewoners en bezoekers. Ingrepen die we zouden willen doen zijn een klimaatbestendige, kwalitatief hoogwaardige nieuwe bestrating in de Diezerstraat. Ook willen we meer groene daken en wanden en Park de Wezenlanden meer doortrekken naar de binnenstad. 

Weren van oude dieselauto’s in de binnenstad (zie recent voornemen van Arnhem om dieselauto’s van vóór 2004 uit de binnenstad te weren).

Kijk ook bij Biodiversiteit, Natuur- en milieueducatie en bij Grachten, Flora en Fauna en Water.