kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Kunst

Kunst en cultuur is wat ons onderscheidt en verbindt, als individu en als groep. Aan de basis van onze visie staan, naast de waarde van kunst in zichzelf, drie kernwaarden van kunst en cultuur. Kunst draagt bij aan: 

  • De ontplooiing van ieder individu;
  • Een open, democratische en pluriforme samenleving;
  • Actuele maatschappelijke thema’s, onze economie en werkgelegenheid. 

Zwolle is toe aan een ‘next level’. We groeien en zijn inmiddels toonaangevend op verschillende gebieden. Ook de Zwolse kunstsector mag een stap maken! De impact mag groter, de artistieke kwaliteit zichtbaarder en we moeten reputatie opbouwen richting landelijke fondsen. D66 wil daarom investeren in kunst en in de creatieve sector die in Zwolle door ons onderwijsaanbod zo sterk is, maar nog niet zichtbaar genoeg. We willen een diversiteit en hoogwaardig aanbod en we willen experiment. 

Een van onze uitgangspunten is ‘Denk en handel internationaal,‘ wij zien voor Zwolle dan ook een bloeiend kunstklimaat dat ook buiten de stad gezien en gewaardeerd wordt. Museum de Fundatie laat zien dat dit kan. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de gemeente uitstraalt dat kunst belangrijk is, dat zij dit met wet- en regelgeving stimuleert en letterlijk ruimte geeft. 

Kijk ook bij Grote Kerk, Cultuur, Atelierruimte, Kunst in de openbare ruimte en Festivals en Cultuureducatie.