kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid pakken we aan 

Een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke beperking in het welzijn en de ontwikkeling van mensen. Daarom wil D66 de lijn die in ingezet is op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid verder versterken. Dit willen we onder meer doen door: 

  • Investeren in het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leerkrachten voorschoolse educatie in taalonderwijs en signalering achterstanden;
  • Inzetten op vroege signalering door aandacht voor gezinnen waar laaggeletterdheid voorkomt;
  • Voor migranten ouder dan 30 neemt gemeente verantwoordelijkheid door hen de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding te volgen;
  • Investeren in een leven lang leren;
  • Onderwijsfasen tussen leeftijdsfasen en tussen onderwijs, bedrijfsleven en sport te verbinden. Want Nederlands leer je het snelst op het werk of bij de sportclub.