kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Landschap

Sterke overgang van stad naar landschap

Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is van waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

  • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
  • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
  • Waardevolle groene stadsranden behouden. Natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden, zoals met een landschapsplan.