kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

LHBTI

Zwolle is een stad die op veel vlakken voorop loopt als het gaat om acceptatie van LHBTI - personen. Helaas voelen LHBTI -personen zich nog niet altijd geaccepteerd en veilig. Wij willen in Zwolle dat de gemeente zich inzet voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI’s en LHBTI-asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking en transgenders zich veilig en prettig voelen.

Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden ondersteund. De gemeente bevordert dat zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTI’s ook daar. 

Daarnaast willen we de zichtbaarheid bevorderen, dat bevordert acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door op Coming Out Dag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met regenboogzebrapaden waarvan de eerste op initiatief van onder andere D66 al gerealiseerd is.

Kijk ook bij Racisme.