kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Luchthaven Lelystad

Geen uitbreiding zonder herindeling

De uitbreiding van Lelystad Airport als burgerluchthaven moet zorgvuldiger en transparanter tot stand komen. Waar zaken niet goed zijn gegaan, moet besluitvorming opnieuw en altijd democratisch gelegitimeerd. Dat begint wat D66 Zwolle betreft met een duidelijk beeld van de meest optimale routes op basis van in kaart te brengen milieueffecten en het informeren en betrekken van Zwolle en haar omgeving.