kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Mensenrechten

De rechten voor de mens gelden voor iedereen, altijd en overal. Ze beschermen tegen macht en willekeur van de overheid, en zorgen dat iedereen in menselijke waardigheid kan leven. Op initiatief van D66 is Zwolle recent Shelter City geworden. Mensenrechtenverdedigers die in hun land worden bedreigd kunnen hier op adem komen en hun werk voort kunnen zetten. Wij willen dat Zwolle Shelter City blijft en dit meer laat zien.