kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Migranten

Migranten die in Zwolle zijn gekomen vanwege onveilige situatie in hun thuisland, willen we helpen bij het zelfstandig en onafhankelijk leven in onze stad. Scholing op het gebied van de Nederlandse taal en omgangvormen is daarbij belangrijk. 

Kijk ook bij Mensenrechten.