kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Onderwijs

D66 staat voor gelijke kansen en perspectief voor iedereen. Iedere persoon, oud of jong, moet de ruimte hebben om talenten te ontdekken en uit te bouwen. Daar heb je een heel leven voor. Leren, spelen en werken dragen in elke levensfase bij aan persoonlijke ontwikkeling. 

Een goede basis om te groeien 

Ieder kind verdient een goede basis om te groeien, te ontdekken en te leren. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden daarom meer bezig moeten zijn met het bundelen van krachten dan het onderscheidend maken van de verschillen. 

Meer samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente, waaronder het Sociaal Wijkteam, is noodzakelijk. Vanuit die samenwerking kan het onderwijs zich meer richten op het bundelen van geldstromen, het inrichten van expertisecentra en het verbeteren van opdrachtgeverschap richting jeugdhulpaanbieders. De gemeente speelt een verbindende rol in het verbeteren van die samenwerking. De school wordt naast fysiek ook sociaal meer het middelpunt van de wijk, waardoor de leefwerelden van kinderen worden verbonden. 

Gezonde schoolgebouwen 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden in gezonde prettige gebouwen. De gemeente blijft daarom samen met het onderwijs investeren in gebouwen waar het onderwijs van de toekomst goed tot zijn recht komt. Waar mogelijk stimuleert de gemeente de verduurzaming en het energiezuinig maken van onderwijsgebouwen.

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen die dat nodig hebben en een verwijzing naar het speciaal onderwijs vaker kan worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. D66 heeft de suggestie gedaan om middelen in te zetten voor de conciërge zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

Kijk ook bij Passend onderwijs, Beroepsonderwijs en Cultuureducatie.