kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Onroerend goed

Minder maar beter onroerend goed 

Zwolle heeft veel onroerend goed (gebouwen, gronden, water etc.). D66 is een voorstander van het actief afstoten van onroerend goed dat niet direct een maatschappelijk doel dient, uitgezonderd monumentale gebouwen. Wanneer de gemeente de eigenaar is, wordt het bezit met een maatschappelijk doel ingezet; al dan niet tijdelijk. Het vastgoedbedrijf redeneert nu te weinig vanuit de initiatieven en te veel vanuit het bezit. Eventueel kunnen makelaars de verhuur en de administratie van de gemeente overnemen. Cofinanciering wordt toegejuicht en we houden financiële ruimte in het Stadsontwikkelfonds om mee te kunnen doen. Als burgers, bedrijven en instellingen uit eigen belang bereid zijn om (financieel) bij te dragen aan de realisatie van algemene voorzieningen, dan staat de gemeente daar open voor.