kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Ouderen

Meer perspectief voor ouderenĀ 

Steeds meer mensen tussen de 50 en 67 jaar zoeken een baan. Het perspectief voor 50-plussers is niet altijd goed. Ook speelt er soms verborgen werkloosheid onder ouderen, bijvoorbeeld als een baan in loondienst er niet meer inzit en mensen als ZZP-er starten. Wij willen meer aandacht voor nieuwe kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente kan vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers het stimuleren om ouderen aan te nemen.

Wonen

We hebben ook oog voor de veranderende woonwensen van ouderen. Zij willen steeds vaker zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom zullen we meer passende seniorenwoningen moeten bouwen die op termijn flexibel omgebouwd kunnen worden voor andere doelgroepen.

Kijk ook bij Werk voor ouderen en Zorg.