kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Parkeren

Voor bezoekers die met het openbaar vervoer onze stad bezoeken, moet de overgang van station en bushaltes naar de binnenstad makkelijk zijn. Voor fietsers moet het huidige parkeerbeleid minder rigide worden gehandhaafd. Wij willen dat bezoekers die met de auto naar de binnenstad komen snel en efficiënt een parkeerplaats vinden langs de rand van de binnenstad, want de binnenstad wordt wat D66 betreft autoluw. Het fietsgebruik willen we stimuleren en auto- en scootergebruik ontmoedigen of zelfs verbieden. 

Het dubbel parkeren in de binnenstad moet opnieuw bekeken worden. We willen op maat kijken welke zones het wel en niet kan. De avondfunctie kan vaak niet dubbel gebruikt worden, want bewoners hebben dan de parkeerplekken nodig. Van de bezoekerspas willen we een 24-uurspas maken voor gasten die blijven slapen. Het aantal parkeerplaatsen voor elektrische auto's zal worden uitgebreid. Het aantal laadpunten zal de komende jaren meegroeien met de toename van het aantal elektrische auto's.

Kijk ook bij Bereikbaarheid.