kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens beschermen

Samenwerking is essentieel als het gaat om geven van passende zorg. Zo hebben de sociale wijkteams sinds 2017 een plek bij de huisarts met als doel de toegang tot jeugdhulp (met name jeugd GGZ) te verbeteren en onnodig zware zorg te voorkomen. Scholen werken door schoolmaatschappelijk werk samen met de wijkteams en zo zijn er meer verbindingen gelegd. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat met name bij jeugdzorg de bescherming van persoonlijke gegevens extra belangrijk is.  

Ook als het gaat om (vermoedens van) kindermishandeling moet altijd zorgvuldig omgegaan worden met persoonlijke gegevens, maar privacyregels mogen het stoppen van kindermishandeling niet in de weg staan.

Kijk ook bij Privacy en Digitale veiligheid.