kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Preventie

Het accent van gemeentelijke inzet dient te liggen op preventie en inzet van lichtere zorg, zodat zware zorg voorkomen kan worden. D66 vindt daarom ook dat er geïnvesteerd moet worden in preventieprogramma’s. Hoe? Dat mag per wijk verschillen. Het Buurt-voor-Buurt onderzoek geeft daar sturing in. De inzet is altijd tijdelijk tot het probleem opgelost is of genormaliseerd. De investeringen in het voorkomen van zware zorg moeten mee betaald worden door zorgverzekeraars omdat zij financieel baat hebben bij preventie. 

Er snel bij zijn door goede samenwerking 

Door problematiek al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, voorkomen we latere problemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is. Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. 

Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol. Elkaar weten te vinden is, van groot belang om preventief te kunnen werken.

Kijk ook bij Mantelzorg en Zorg.