kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Sociaal domein

Ons uitgangspunt is dat de meeste inwoners goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er zijn echter ook situaties waar hulp nodig is. Dan willen we dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt. Wij willen de hulp samen met de inwoner, het kind of de jongere op maat geven en hen helpen als zij het niet alleen kunnen: samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken en benodigde zorg te regelen. Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. We willen doen wat nodig is. 

Kijk ook bij Zorg, Werk en Jeugdhulp.