kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Sportaccomodaties

Goede accommodaties 

D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie. Multifunctionaliteit, flexibiliteit om aan te sluiten op veranderende behoefte en streven naar optimale bezetting, dus ook in de daluren, zijn belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van sportaccommodaties. 

Wij willen investeren in goede accommodaties en goede sportmogelijkheden in de publieke ruimte. Goede verlichting, bewegwijzering en inrichting zijn bij dat laatste van belang. Ook willen we sport op school stimuleren en groepen die minder makkelijk bewegen om welke reden dan ook helpen om toch te gaan sporten.

Kijk ook bij Sport.