kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Stadsrand Noordzijde binnenstad

De stadsrand aan de noordzijde van de binnenstad heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Er is ruimte voor inbreiding en de rand mag meer een overloopgebied van de binnenstad worden. Samen met de stad, architecten en vastgoedeigenaren willen we hier komen tot gebiedsontwikkeling.

Kijk ook bij Publieke ruimte, IJsselhallen en Spoorzone.