kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Studenten

Zwolle Studentenstad 

Zwolle wordt steeds meer een studentenstad. Steeds vaker wordt deze onvergetelijke tijd hier beleefd. Toch zijn er ook veel mensen die thuis blijven wonen en gaan pendelen door het gebrek aan betaalbare en goede woonruimte. D66 Zwolle wil zich inzetten voor meer studentenwoningen in en het rond de binnenstad. Samen met de studenten maken wij de stad levendiger. Studentenverenigingen moeten actief betrokken worden om Zwolle Studentenstad verder te verbeteren. D66 Zwolle wil een levendige studentenstad creëren door:

  • Het vrijgeven van openingstijden van de horeca;
  • Een algehele koopzondag;
  • Het bieden van een goed cultureel programma dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad;
  • Een mediacentrum voor studenten van alle opleidingen in de binnenstad;
  • Een goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodat studenten ook tijdens en na hun studie voldoende kansen hebben in Zwolle op een werk/stageplek;
  • Ondernemen tijdens of na je studie makkelijker maken door het aanbieden van goedkope (gedeelde) werkruimte voor startups;
  • Veel studenten hebben vernieuwende en creatieve plannen, maar hebben soms een duwtje in de rug nodig om dit ook echt van de grond te krijgen. Met een denktank en ontmoetingsplaats/spreekuur kunnen we jongeren hierbij beter faciliteren;
  • Het versterken van het studiesucces en het voorkomen van uitval of terugval in bijstand-positie door ondersteuningsprogramma’s aan te bieden aan bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters en studerende moeders.