kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Subsidies

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf, maar werkt veel samen met partners in de stad. Veelal in de vorm van subsidierelaties. D66 is van mening dat subsidies transparant moeten zijn en de tegenprestatie voor die subsidie eenduidig en helder moet worden opgenomen in de verantwoording. Risico’s moeten inzichtelijk zijn, net als de bijbehorende beheersmaatregelen.

Kijk ook bij Financiën.