kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
a

Attentiemasten

Commercie heeft ook invloed op hoe de stad eruit ziet. Denk aan geveluitingen in de binnenstad, maar ook aan grote reclameborden langs de A28. De laatste willen we verbieden, tegenwoordig kun je ook zonder de weg prima vinden.   

Kijk ook bij Ontmoeting en Ruimte.

g

Grachten

Grachten bieden kansen 

We willen de waterbeleving in Zwolle versterken: meer aanlegsteigers, festivals gericht op het water, water in de binnenstad in de vorm van waterkunstwerken & fonteinen en de koppeling met de klimaat actieve stad.

 

l

Landschap

Sterke overgang van stad naar landschap

Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is van waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

  • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
  • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
  • Waardevolle groene stadsranden behouden. Natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden, zoals met een landschapsplan.
p

Publieke ruimte​

In de publieke ruimte komen mensen elkaar tegen, het maakt de stad levendig of juist rustgevend en relaxed. Het geeft de stad haar sfeer. De gebouwen, het groen, het water, de straten, alles heeft invloed op de mensen in de stad. Wij vinden dat de ze dus van hoge kwaliteit moet zijn en dat iedereen daar verantwoordelijk voor is: de gemeente, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, inwoners, corporaties en clubs. Door mensen vanaf het begin van ruimtelijke opgaven te betrekken, zorg je hiervoor en maak je de stad echt van iedereen!

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.

Kijk ook bij Architectuur, Sport en Kunst in de openbare ruimte.

r

Reclamemasten

Commercie heeft ook invloed op hoe de stad eruit ziet. Denk aan geveluitingen in de binnenstad, maar ook aan grote reclameborden langs de A28. De laatste willen we verbieden, tegenwoordig kun je ook zonder deze tekens de weg prima vinden. Als het om terrassen en geveluitingen gaat: groen en goed ontwerp wordt beloond. 

Kijk ook bij Ruimte.

Ruimte

Spontane stad

Wij willen ruimte bieden aan nieuwe eigentijdse concepten, die alleen daar ontstaan waar de huren betaalbaar zijn. Er moet ook ruimte zijn voor een organische ontwikkeling- ook van de binnenstad - dus willen wij soms gewoon afwachten in plaats van maatregelen nemen. 

Sterke overgang van stad naar landschap 

Zwolle heeft een prachtige binnenstad, levendige wijken en groene omgeving. Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is een absolute waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

  • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
  • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
  • Waardevolle groene stadsranden behouden, natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden zoals met een landschapsplan. 

Kijk ook bij Spoorzone, Noordereiland, Architectuur, Groen en Binnenstad.

s

Speeltuinen

In elke wijk speeltuinen

D66 blijft zich inzetten voor maatwerk in buurthuizen en speeltuinen. We zien de waarde van buurthuizen in zelfbeheer en zelfstandige speeltuinen; iedereen is gebaat bij de energie die daarbij vrijkomt. D66 vindt het belangrijk dat er natuurspeeltuinen zijn in alle wijken. Dit zijn de plekken waar kinderen kind en jongeren jong mogen zijn. Bovendien fungeren speeltuinen als belangrijke ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties.

Kijk ook bij Wijken.

t

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.

v

Verlichting

Dankzij D66 komt er een innovatief en multifunctioneel verlichtingsplan voor de binnenstad. Dit kan ook nuttig zijn voor het verbeteren van de routering, ook naar al die verrassende plekken die nu nog weinig bezocht worden. Ook komt het de veiligheid ten goede.

Kijk ook bij Binnenstad.

w

Water

D66 wil de aanwezigheid van water zichtbaarder maken. Neerslagwater willen we opvangen en - waar dit nuttig is - laten infiltreren in de bodem of afvoeren naar het watersysteem. Zo wordt het ontkoppeld van het afvalwater. Retentie en afvoer kan op een speelse wijze vorm krijgen door (verlaagde) pleinen of bekkens die bij mooi en droog weer fungeren als ontmoetingsplek, maar bij hoge neerslagpieken vol kunnen lopen met water. Initiatieven voor het hergebruik van regenwater voor doorspoelen van toilet en beregenen van de tuin willen we stimuleren.

Kijk ook bij Grachten en Klimaat.