kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Toegang tot zorg

Toegang tot zorg via huisarts 

De toegang tot zorg moet via meerdere wegen mogelijk blijven. We gaan uit van eigen regie van mensen, die als zij dat willen en kunnen ook rechtstreeks een zorgaanbieder kunnen zoeken. Andere mogelijkheden zijn een verwijzing via de huisarts, en het wijkteam. Deze mogelijkheden willen we bereikbaar houden voor iedere inwoner van Zwolle.

Kijk ook bij Keuzevrijheid, Sociale Wijkteams en Persoonsgebonden Budget.