kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.