kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Verenigingen

Een rijk verenigingsleven 

Zwolle heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, is waardevol en uniek. Dat geldt overigens ook voor culturele verenigingen. D66 wil georganiseerd sporten faciliteren. Wij vragen verenigingen ook om zelf initiatief en ondernemerschap te laten zien en een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving.

D66 streeft naar gezonde, krachtige verenigingen. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat verenigingen door te fuseren sterker en gezonder worden en beter in staat zijn in te spelen op de veranderende opgaven. Vaak leidt dit ook tot structureel lagere kosten en risico’s voor de gemeente. Indien nodig moet de gemeente incidenteel geld beschikbaar stellen om financiële hobbels glad te strijken. De beoogde tariefstijgingen ingegeven in de periode 2014 – 2018 door noodzakelijke bezuinigingen gaan wat D66 betreft niet door.

Lagere energierekening voor sportclubs 

Verduurzaming is ook voor sportclubs interessant: uit cijfers van NOC*NSF blijkt dat verenigingen hun energierekening tot wel 15% kunnen laten dalen als ze werk maken van verduurzaming van hun accommodatie. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door kennis, advies en financiële middelen ter beschikking te stellen. 

Kijk ook bij Sport.