kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Vervoer

Hoe mensen zich verplaatsen is sterk aan het veranderen, denk aan de komst van e-bikes, elektrische auto’s, auto’s en vrachtwagens die zichzelf besturen, robots voor het verplaatsen van goederen en nieuwe brandstoffen. Zwolle is een logistiek knooppunt, met een fantastische Spoorzone, een nieuw station in Stadshagen, geweldige fietspaden en sterke waterverbindingen. D66 wil dit verder versterken en voorop lopen in (het experimenteren) met nieuwe mogelijkheden op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer. 

Wij kiezen voor de fiets 

In de stad Zwolle is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren om op hun plaats van bestemming te komen. Ook onder bezoekers van Zwolle neemt het gebruik van de fiets toe. Het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66: 

• Verbreding van smalle fietspaden zodat je veilig naast elkaar kunt fietsen en kunt inhalen;
Fietspaden gescheiden van overig verkeer met name bij scholen en sportparken;

  • De Nieuwstraat inrichten als de straat voor fietsers om op hun bestemming in de  binnenstad te komen, inclusief parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor e-bikes;
  • Investeren in passende stallingen voor e-bikes en bakfietsen;
  • Bij bouwprojecten integraal en actief aandacht voor parkeernorm fietsers;
  • Genoeg fietsparkeer plekken voor verschillende soorten fietsen en die ook nog bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad door hun bijzondere ontwerp; 
  • Stimuleren forensverkeer per fiets (afstanden tot ongeveer 10/12 kilometer).

Kijk ook bij Bereikbaarheid.