kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Wachtlijsten

Wachtlijsten jeugdzorg voorkomen 

Ouders, aanbieders van specialistische jeugdzorg, Veilig Thuis, GGD, Sociaal wijkteam en andere ketenpartners weten elkaar steeds beter te vinden. Zo worden wachtlijsten voorkomen. Als er directe hulp nodig is, moet dat beschikbaar zijn.

Kijk ook bij Jeugdzorg.