kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Werk

Om mensen aan het werk te helpen is proactief inspelen op veranderende economie van groot belang. Er komen steeds meer flexibele banen en werk verandert door technologie. Voor bepaalde groepen mensen worden passende banen schaars, daar tegenover staat dat de energietransitie kansen op werk biedt. Mensen willen een gezond leven op een toekomstbestendige planeet. Dit betekent dat nieuwe producten en diensten ontstaan en dat is een geweldige kans. Het betekent ook dat een leven lang leren steeds belangrijker wordt en mensen makkelijker van baan moeten kunnen wisselen. D66 wil:

  • Ruimte geven aan en verder versterken koppeling bedrijfsleven, onderwijs en overheid (ook door leerwerkpraktijk);
  • Barrières voor ondernemerschap wegnemen;
  • Een persoonlijke leerrekening invoeren waarbij mensen voordelig kunnen sparen voor loopbaanontwikkeling;
  • Via nieuwe technologie klussen zichtbaar en toegankelijk maken voor mensen die inkomens willen stapelen;
  • Onderzoek naar basisbanen bij de gemeente inclusief een verdringingstoets;
  • Voortzetten experimenten met nieuwe sociale vangnetten op basis van gedegen en objectief onderzoek;
  • Samenwerking als waarde inbedden in nieuwe ondernemingen waarin de overheid investeert (zoals start ups).

Kijk ook bij Economie, Afstand tot de arbeidsmarkt, Werk voor ouderen, starters, Innovatie, Ondernemerschap en Startups.