kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Woonlasten

Woonlasten niet verhogen

De gemeentelijke woonlasten zijn in Zwolle van een voor Nederland acceptabel niveau. D66 vindt dat zij niet moeten worden verhoogd. Daar waar kostenverhogingen aantoonbaar het gevolg zijn van verdere verduurzaming van diensten en voorzieningen mogen deze worden doorberekend. Goedkoper werken door de gemeente wordt vertaald naar lagere tarieven en heffingen.