kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Zorg

Ons uitgangspunt is dat de meeste inwoners goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er zijn echter situaties waar hulp nodig is. Dan willen we dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt. Wij willen de hulp samen met de inwoner, het kind of de jongere op maat geven en hen helpen als zij het niet alleen kunnen: en samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken en benodigde zorg te regelen. Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. We willen doen wat nodig is.

Ruimte voor de zorgprofessional 

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de benodigde zorg en ondersteuning te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruitziet en minder hulpverleners over de vloer. De professional kent het veld van specialisten en verbindt de best passende specialist aan de cliënt. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van zorg. Kwaliteit dient daarbij leidend te zijn. Volgens D66 moet de zorg centraal staan en niet de organisaties die zorg bieden. Tegelijkertijd is consequent beleid een voorwaarde voor de gemeente om een betrouwbare partner voor organisaties te zijn. Voor organisaties en zelfstandigen die goede zorg bieden is in Zwolle altijd plek. 

Kijk ook bij Zorgaanbieders, Jeugdzorg, Sociale wijkteams, Zwerfjongeren, Mantelzorg, Preventie, Toegang tot zorg, Persoonsgegevens en Keuzevrijheid.