kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Welkom! Deze site hebben we speciaal gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Hier vind je alles over onze standpunten, kun je kennismaken met onze kandidaten en vind je alle activiteiten, zoals debatten overzichtelijk in een agenda.

Programmapunten

Agenda

Kandidaten

De stad in beeld

Ons verkiezingsprogramma

Kansen voor iedereen, de vrijheid om jezelf te zijn en een goede toekomst. Daar zet D66 Zwolle zich de komende jaren voor in. Met het verkiezingsprogramma “Zwolle is van jou!” schetsen we hoe de gemeente Zwolle zich de komende 4 jaar verder moet ontwikkelen tot een gemeente die besluiten neemt mét inwoners en niet voor inwoners.

Sociaal én liberaal

D66 staat voor vrijheid en verbinding. Ons sociaal liberale programma geeft ruimte aan iedereen die ideeën heeft en deze wil realiseren. Wij hebben een positief geloof in mensen, daarom staan wij voor de vrijheid om te ondernemen (ook op zondag), een flexibele bijstand en vernieuwing van de democratie. Verbinding vind je terug in ons programma door het bieden van gelijke kansen voor iedereen, door goed onderwijs, door het terugdringen van laaggeletterdheid en te zorgen voor een fijne leefomgeving waar de menselijke maat het uitgangspunt is.