kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Afval

Grondstoffen: niet weggooien maar hergebruiken 

Afval is tegenwoordig in eerste instantie een grondstof. Dit past bij circulair denken waarin Zwolle nog nodige stappen moet nemen. Initiatieven van inwoners en bedrijven om nog meer meerwaarde uit de stad te “delven” stimuleren we als dat nodig is. 

Minder verspillen en vervuilen

Het terugdringen van restafval heeft de komende jaren prioriteit. Niet alleen omdat het moet vanuit regelgeving, maar ook omdat we zelf de ambitie hebben willen we het restafval in Zwolle halveren. Ervaringen elders laten zien dat alleen financieel beprijzen (Diftar) of belonen het restafval met grote stappen terug kan dringen. Om die reden zijn wij voor de invoering van een financiële maatregel. In de komende raadsperiode wordt een evaluatie verricht naar de effectiviteit van het omgekeerde inzamelen van huishoudelijk afval.  

D66 wil zich inzetten voor het tegengaan van voedselverspilling: maak het mogelijk dat producten die (bijna) over de houdbaarheidsdatum zijn, op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden. Breng op lokaal niveau partijen in de keten met elkaar in contact en zorg ervoor dat de voedselverspilling (nu 30% tot 50%) wordt teruggedrongen.

Kijk ook bij Circulaire economie.