kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Atelierruimte

Fysieke ruimte voor ateliers in de binnenstad of aan de randen zorgt voor verrassing en plezier, het maakt de stad levendig en de discussie over kunst bevorderen. Er is een tekort aan ruimte voor kunstenaars en dit willen we veranderen. Er moet beleid voor komen en we willen structureel inzetten op ruimtes in zowel de periferie als in de binnenstad. We denken aan de stegen in de binnenstad en smalle straatjes, Ossenmarkt, de Spoorzone en de randen van de binnenstad. Oude gebouwen op industrieterreinen willen we transformeren tot plekken waar kunstenaars kunnen werken.