kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Bereikbaarheid

Investeren in bereikbaarheid

Zwolle moet goed bereikbaar blijven voor forenzen uit omliggende kernen. Daarbij is een sterk openbaar vervoer netwerk cruciaal. Het stationsgebied is voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad. D66 wil dat de Spoorzone een goede afspiegeling wordt van alles wat Zwolle te bieden heeft. Ook zien we er op toe dat de aanstaande provinciale bezuinigingen op het streekvervoer geen belemmering vormen voor de dagelijkse pendelstromen naar Zwolle. Station Stadshagen krijgt wat D66 betreft een belangrijke rol als overstappunt voor forenzen met daarbij behorende voorzieningen 

Voorop lopen als het gaat om bereikbaarheid

N wegen die de bereikbaarheid van stad en regio vergroten moeten worden geoptimaliseerd (N35, N36, N50, N340) door Rijk en provincies. Een hoog voorzieningenniveau houdt de stad aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven, flexibiliteit vanuit de gemeente geeft ruimte voor pilots en proeftuinen. Belangrijk onder andere voor de logistieke sector, een grote speler in de regio. Op Hessenpoort en bedrijventerrein H20 zien we mogelijkheden voor goederenoverslag.

Schoon vervoer

Innovaties in mobiliteit gaan razendsnel, de gemeente moet daar op inspelen door bedrijven die duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen actief te benaderen met de vraag welke aanpassingen zij kan doen in haar openbare ruimte om optimale ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo willen we van Zwolle de derde plek in Nederland maken waar je waterstof kan tanken. En benutten we slim-parkeren systemen. Ook willen we veel schoner en betaalbaar openbaar busvervoer, Zwolle moet ook hierin koploper worden met proeftuinen en pilots. Daarnaast willen we onderzoeken hoe nieuwe vormen, zoals autodelen, er voor kunnen zorgen dat iedereen zich makkelijk – en op een schonere manier - kan verplaatsen, ook mensen die nu geen auto kunnen betalen.

Kijk ook bij Elektrische oplaadpunten, Fietsen en Mobiliteit.