kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Beroepsonderwijs

Uitmuntend beroepsonderwijs

Zwolle biedt hoogstaand beroepsonderwijs voor een brede regio. De kwaliteit is goed en de samenwerking tussen de MBO's en HBO's is uniek in Nederland. De kracht van deze samenwerking willen we de komende jaren inzetten voor een betere samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Alleen dan kunnen we blijvend onze arbeidsmarkt blijven vernieuwen om maatschappelijke veranderingen bij te houden. Daarbij moet het onderwijs zich meer richten op talentontwikkeling dan op het opleiden voor beroepen in verband met de gewenste mobiliteit tussen banen die nu erg laag is. Ook zal het onderwijs meer in de samenleving moeten plaatsvinden: het bedrijf of de wijk als klaslokaal. Hier kan de gemeente in stimuleren en faciliteren.

Kijk ook bij een Leven lang leren en Topwerklocaties.