kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Bijstand

Mensen die langdurig geen betaald werk hebben, willen we niet onnodig belasten met regels. Vertrouwen en denken vanuit wat mensen kunnen is ons uitgangspunt. D66 wil dat Zwolle verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende – re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, willen we mensen de kans geven zelf te kiezen voor bijvoorbeeld een lagere uitkering, gecombineerd met het recht deze met werk aan te vullen tot bijstandsniveau. D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of te ondernemen, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.

Kijk ook bij Afstand tot de arbeidsmarkt en  Werk.